Selasa, Mei 17Literasi Berkeadaban - Berbakti, Berkarya, Berarti

Tujuan Musyawarah Nasional IV FLP

Tujuan Musyawarah Nasional IV Forum Lingkar Pena ialah:

  1. Menjalin kerjasama semua pihak untuk memperkuat budaya literasi di Indonesia.
  2. Memusyawarahkan pelbagai permasalahan eksternal dan internal literasi yang berkembang melalui FLP.
  3. Merancang strategi-strategi untuk makin memperkuat kerja-kerja literasi FLP.
  4. Merumuskan pelbagai rekomendasi demi kemajuan dunia literasi indonesia, baik untuk dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Daerah FLP maupun diusulkan kepada pelbagai pihak terkait, pemerintah juga masyarakat.
  5. Memilih Ketua Umum (periode 2017-2021) Badan Pengurus Pusat FLP.

Pin It on Pinterest

Share This